Product & Design

Een vleugje inhoud met een zweem van sensatiezucht

Roel Stavorinus, blogger | 5 februari 2014, 21:10

Vandaag was het weer raak. De Telegraaf kopte ‘Nieuwe huisstijl Amsterdam kost ton’. Terwijl ik dit schrijf hebben al 345 mensen een (overwegend) negatieve reactie achtergelaten op de webpagina van deze krant.

Editie NL besteedde ook aandacht aan het onderwerp en startte tendentieus met een kort straatinterview met een aantal voorbijgangers. Zij mogen reageren op een afbeelding van het logo, de wijziging ten opzichte van het oude logo en de kosten die gepaard zijn gegaan met de huisstijlwijziging. De indruk wordt gewekt dat de gemeente een ton heeft betaald voor een minimale aanpassing aan het logo.

Journalistiek
Er zijn van die momenten waarop ik ernstig twijfel aan de kwaliteit van de journalistiek. Vandaag is zo’n moment. Ik heb in de landelijke én regionale dagbladen werkelijk nog nooit één serieus inhoudelijk artikel gelezen over de introductie van een nieuwe huisstijl. Elke keer dat een journalist zich aan dat onderwerp waagt gaat het eigenlijk maar over ding en dat zijn de kosten.

Vraagtekens
Eind augustus 2013 schreef ik zelf een kritisch artikel naar aanleiding van een onduidelijk bericht van de . Dat artikel kondigde een huisstijloperatie aan waar ik mijn vraagtekens bij had. Vraagtekens die opkwamen omdat ik die stijl van Amsterdam in essentie heel goed vind en omdat ik het bericht nogal onduidelijk vond.

Kosten
Ja, het ontwikkelen van een huisstijl kost geld. In het geval van een gemeente misschien nog wel iets meer dan voor een commerciële organisatie. Dat heeft onder andere te maken met het besluitvormingsproces. Overheidsinstanties proberen dat zorgvuldig te doen. Terecht. Zorgvuldigheid kost overleg, kost afstemming, kost uren, kost geld. Die afstemming is belangrijk, want als je een stijl ontwikkeld die door de organisatie niet gedragen wordt of die voor de ambtenaar in zijn praktijk niet toepasbaar is, dan blijft de kost een kost en wordt het nooit een investering.

Investering
En dat is wat het is: een investering. De huisstijloperatie die door de gemeente Amsterdam in 2002 is gestart, had twee belangrijke doelstellingen. Enerzijds wilde men ervoor zorgen dat alle ca. 60 onderdelen van de gemeente, van havenbedrijf tot stadsdeelkantoor, onmiskenbaar herkenbaar waren als een onderdeel van de gemeente. Anderzijds was het belangrijk dat met die operatie efficiencyvoordelen werden behaald. Om een voorbeeld te noemen: voor die tijd werd door elk van die bedrijven op eigen houtje vormgeving ingekocht. Vanaf 2002 lag er een enorme ‘toolkit’ aan logo’s, richtlijnen, basisstramienen, huisstijlvoorbeelden, etc. waar alle organisatie-eenheden binnen Amsterdam (evenals hun ontwerpers en andere creatieve leveranciers) gebruik van konden en moesten maken. Dat heeft enorm veel geld bespaard.

Provincie Noord-Holland
De cijfers van Amsterdam ken ik niet maar voor hebben we hard kunnen maken dat de huisstijloperatie een besparing van meer dan 5 ton tot gevolg had. Door slimmer om te gaan met de inkoop van drukwerk, door de bestickering van het wagenpark, door het ontwikkelen van stramienen voor ontwerpers, door het voorzien van ambtenaren van handige templates in hun kantoorautomatisering, door een efficiëntere letter voor advertenties, etc. etc.

Ik maak me sterk dat de operatie voor Amsterdam destijds, substantieel meer opgeleverd heeft dan mijn eigen project voor Noord-Holland.

2014
Nu, in 2014, is er een nieuwe werkelijkheid. De Tweede Kamer heeft besloten dat de stadsdelen verdwijnen. Dat heeft consequenties voor de inrichting van de gemeentelijke organisatie, voor onderdelen en de namen daarvan en voor functies en hoe die worden aangeduid.

Gemeente Amsterdam heeft hier blijkbaar een goede aanleiding in gezien om ook de huisstijl aan te scherpen. Sowieso zou opnieuw naar onderdelen van de huisstijl gekeken moeten worden. Als je dan toch opnieuw aan het ontwerpen slaat, dan kun je er net zo goed even heel goed met de bezem door. Amsterdam heeft daarvoor wederom en gevraagd. Dezelfde bureaus die ook verantwoordelijk waren voor het ontwerp in 2002.

De nieuwe stijl
De huidige operatie is een andere dan die in 2002. Toen ging het om een revolutie. Nu zijn de aanpassingen subtieler en is er sprake van een evolutie. In termen van merkstrategie is Amsterdam opgeschoven van ‘branded’, naar sterk ‘endorsed’, naar bijna ‘monolitisch’. Voor de burger en andere stakeholders wordt het eenduidiger, krachtiger en daardoor herkenbaarder.

De stijl is misschien ook wel wat frisser, duidelijker en communicatiever geworden.

Is dat een ton waard?
Als die nieuwe stijl ervoor zorgt dat burgers beter hun weg vinden in de ambtelijke brei van organisatieonderdelen, misschien wel. En als zij zich beter geïnformeerd weten over allerhande - voor hen relevante - zaken als vergunningen, rijbewijzen en subsidies, misschien ook. En als de nieuwe stijl betekent dat mensen die net van school komen de gemeente zien als een moderne werkgever waar ze graag willen werken, zeker!

Het is alleen heel erg moeilijk om dit te kwantificeren. Wat mogen deze effecten kosten?

Efficiëncy
Maar de twijfel over de zachte kanten van het huisstijl en de communicatie worden in ieder geval ruimschoots gecompenseerd door de zekerheid dat door deze huisstijloperatie, op allerlei fronten in de bedrijfsvoering, geld bespaard wordt. In het artikel van de Telegraaf wordt gerefereerd aan de inkoop van papier en het terugbrengen van het aantal websites. Maar het gaat om veel meer dan dat alleen. Het zou goed zijn om dat eens te berekenen. Laat maar zien wat het kost. En laat maar zien wat het oplevert.

Journalistiek
Het lijkt erop alsof journalisten – en slecht geïnformeerde burgers met hen - vinden dat een overheidsinstantie vooral geld uit mag geven aan het publieke belang. Parkeerplaatsen, kinderspeelplaatsjes, het stimuleren van bedrijvigheid en het creëren van arbeidsplaatsen. Het investeren in het efficiënter maken van de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie is slecht besteed geld, zo lijkt het wel.

Het is goed dat journalisten kritisch meekijken en dat zij onregelmatigheden aan de kaak stellen. Maar als het om mijn eigen vakgebied gaat, dan bewijzen zij in hun artikelen vooral, dat ze slecht zijn ingevoerd en - erger - dat ze nauwelijks onderzoek hebben gedaan. De meeste artikelen bestaan uit een vleugje inhoud, met een zweem van sensatiezucht.

 

Zie ook:

 

 

 

 

Over de auteur

Roel Stavorinus
Adviseur op het gebied van organisatie identiteit en designmanagement Lees meer over Roel Stavorinus

Reacties op dit artikel (373)

Comment author avatar
Avatar

Alef de Jong

(6 februari 2014, 9:37)
http://www.wunder.nl
@ Roel, roerend met je stuk eens!
Dit heeft niets met journalistiek te maken. Zelfs journalisten en programma's waar je iets meer diepgang van verwacht zetten het weg als een hilarisch onderdeel. Zie het 'hilarische' stukje van Pauw & Witteman: http://pauwenwitteman.vara.nl/media/308957. In de laatste 2 seconden wordt nog wel even gezegd:
"Niet alleen het logo hoor, maar ook gewoon al die enveloppen die dan.. en de naam die weer ergens op geplakt moet worden... Ja."

Dit doet ons werk geen goed.
Avatar

Eliza Ehrlich

(6 februari 2014, 10:01)
"Huisstijloperaties kosten maar besparen ook geld. De cijfers van Amsterdam ken ik niet"... en daar begint het probleem.

Is het niet de schuld van deze marketing / brand experience bureautjes zelf dat zij bij deze gemeentelijke 'huisstijloperaties' continu te kijk worden gezet? Want tot wie richt jij jouw oproep om "maar eens te berekenen wat het oplevert"? Is dat niet de (mede-)verantwoordelijkheid van het bureau om dat inzichtelijk te maken?

In plaats daarvan worden dit soort operaties gezien als slechts iets interns. Bizar eigenlijk omdat het er zogenaamd uiteindelijk allemaal om gaat om "de burger beter van dienst te zijn". Men lijkt nog steeds niet te beseffen dat in een moderne samenleving met een steeds mondigere zelfstandige burger je ook dit soort operaties dient te verantwoorden. Het zijn immers de burgers die gezamenlijk voor de kosten opdraaien (en mijn inziens eigenlijk amper genieten van de besparingen, maar dat terzijde).

(Een ton is overigens voor veel van ons een boel geld. Ik zelf verdien dat nog geen eens met 4 jaar hard werken.)

P.S.

Overigens, sommige (minder slecht geïnformeerde) burgers waaronder mijzelf vinden dat de overheid helemaal geen belastinggeld moet uitgeven aan "parkeerplaatsen, kinderspeelplaatsjes, het stimuleren van bedrijvigheid en het creëren van arbeidsplaatsen". Dat zijn juist allen schoolvoorbeelden van aangelegenheden waar een actieve rol van de overheid compleet overbodig is.

Alsof ouders niet gezamenlijk met eigen financiële middelen een kinderspeelplaats in de buurt zouden kunnen realiseren. De moderne burger is meer dan bekwaam om dit soort projecten zonder bemoeienis van de overheid voor elkaar te boksen. (Al mag dat mijn inziens dan trouwens wel gepaard gaan met een grote belastingverlaging)

P.P.S

Ook in Den Haag is het dit jaar raak. Hun komende huisstijloperatie gaat volgens de plannen 250.000 euro kosten (of heeft al gekost?): http://www.omroepwest.nl/nieuws/19-11-2013/den-haag-neemt-afscheid-van-vliegende-ooievaar

Ook daar is het totaal niet duidelijk voor buitenstaanders (lees: betrokken burgers) waar het geld aan besteed wordt en wat het zogenaamd zou moeten opleveren.

P.P.P.S.

Ik ben blij dat ook u hierdoor ook begin te twijfelen aan de kwaliteit van de (Nederlandse) journalistiek. Het item hierover bij Pauw & Witteman toevallig nog gezien? (http://pauwenwitteman.vara.nl/media/308957) Al is het wellicht een crime om dat programma überhaupt onder de noemer journalistiek te scharen.
Avatar

Mario Guagliardo

(6 februari 2014, 10:18)
En dan is er altijd wel iemand die het weet te verantwoorden. Het klinkt allemaal zo mooi, creatieve processen, besluitvorming, compacter ontwerp enzovoort. Maar wees ook eerlijk, deze aanpassing zal op een ieder overkomen zoals de journalisten het ook ervoeren. Het lijkt op een "enter".

En daarmee is de basis van de kritiek mijn inziens wel terecht. De ingreep is dusdanig minimaal dat zelfs mijn dochter van 7 dit gedaan zou kunnen hebben en dan dolgelukkig zou roepen: "papa, kijk eens, zo is het veel kleiner" (om even op 7 jarig niveau te blijven).

De kritieken zijn dan ook niet uit de lucht, terecht, het laat niet zien dat vakgenoten ook echt in staat zijn om een aanpassing te genereren die "spreekt" waarvan mensen echt zeggen, "kijk ik zie vooruitgang".

Nee, vakbroeders, wij houden het er maar op dat er veel veranderd is, het zijn geld dubbel en dwars waard is...... Maar ach, als ik dit soort opdrachten krijg, weet ik vanaf nu wie ik moet inzetten..... mijn dochter van 7 jaar. Gezien haar uurtarief van een Bart Smit Barbie a € 6.95 weet ik dat ons kleine bedrijfje vanaf nu vette winsten gaat opleveren.
Avatar

Hwie-Bing Kwee

(6 februari 2014, 13:10)
http://www.omnimark.nl
Dag Roel,
Goed te lezen, net als toen je stuk over nieuwe huisstijl Stedelijk. Het zal de publieke opinie helaas niet anders beïnvloeden maar wel vakbroeders scherp houden. Dus inhoudelijk en kwalitatief allemaal erg begrijpelijk en helder wat je stelt. Vraag blijft toch voor zowel designers, communicatiemanagers en zelfs Eberhard van der Laan hoe we de publieke opinie uiteindelijk wel ten positieve kunnen keren. Want dat bespaart niet veel geld, je weet een positief imago gaat ook geld opleveren.
Anderzijds zullen we nooit 100% IEDEREEN op één lijn krijgen. Iedereen met de hardste schreeuwers voorop wil altijd zijn zegje doen of zijn plasje erover laten. Maar wanneer kun je stellen dat er sprake is van een positieve publieke opinie? In ieder geval niet als een sensatie-beluste reporter van een krant zijn artikeltje instuurt. Die wil alleen maar scoren op Nu.nl

Ik beweer dat inmiddels de publieke opinie over het Stedelijk wel positief is geworden. Maar dan spreek ik "bevooroordeeld" uit eigen naam. grtz. HB
Avatar

Rick van Leeuwen

(6 februari 2014, 14:49)
http://www.opjeklompen.nl
Natuurlijk zal er uiteindelijk een kostenbesparing plaatsvinden. Dit lumineuze idee (verkleinen / versimpelen van de tekst) had alleen geen 100.000 euro hoeven te kosten. Nu lees ik dat er 'veel' meer gedaan is, wat precies?
Avatar

Florine Kuethe

(7 februari 2014, 10:19)
http://www.dokmarketing.nl
Dag Roel,

Je artikel is een verademing! Ik ben het doorgaans met je eens. Het zou zeker goed zijn om bij dergelijke projecten een goed onderbouwde berekening te maken van de kosten en baten.

Merkwaardig eigenlijk dat dit niet of zelden gedaan wordt op dit gebied. Al was het maar om zo'n media-hetze te voorkomen. Je kunt namelijk inderdaad op trammelant rekenen bij huisstijlkwesties. Persvoorlichters zouden zich hier sowieso beter op kunnen voorbereiden.

Natuurlijk kun je gigantisch veel geld besparen met een goede huisstijl, en vooral met een goede implementatie (stramienen, sjablonen, etc.). Maar het argument dat er zo bespaard wordt op het gebruik van 250 verschillende soorten enveloppen vond ik een zwaktebod. In eerste instantie omdat je hiermee toegeeft voorheen vreselijk inefficiënt bezig te zijn geweest maar ook omdat de besparing niet te danken is aan de nieuwe huisstijl maar aan de reorganisatie! De reorganisatie kwam eerst, de huisstijlaanpassing volgde.

Tot slot is, naar mijn idee, de balans zoek in het besluitvormingsproces. Ja, zorgvuldig te werk gaan is van belang en enige afstemming ook. Maar bij de overheid loopt dat afstemmen en intern draagvlak creëren de spuigaten uit. Dat kost enorm veel geld en het resultaat wordt er zelden beter van. Het zou interessant zijn hier een kosten en baten analyse van te maken! Ik zie de kop al voor me: "Oeverloze overlegcultuur overheid kost belastingbetaler miljarden".

Mijn kijk op deze kwestie lees je op: http://www.dokmarketing.org/#!Amsterdamse-huisstijl-een-kruisiging/c1lv6/1

Groet,
Florine Kuethe
DOK Marketing & Communicatie
Avatar

Peter R Woodward

(7 februari 2014, 13:14)

Niet per se eens! Wat stond precies in de persbericht van Gemeente Amsterdam?
Om een ton te betalen voor het plaatsen van Amsterdam onder Gemeente lijkt mij ook veel.
Zullen wij het niet over compacte kosten moeten hebben?
Avatar

Roel Stavorinus

(7 februari 2014, 23:15)
http://www.metroel.nl
Een kleine toelichting op de mogelijke besparingen in twee kleine rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1
Voorheen: drie organisatieonderdelen laten alle drie hun eigen brochure maken over het zelfde onderwerp. Dat is dan 3 x 2500* euro aan ontwerp en drukwerk.

Nu, in de nieuwe situatie, kun je met 1 brochure voor alle drie de organisatieonderdelen toe. Dat scheelt zo’n 3500* euro (het ontwerp hoef je maar één keer te doen, de oplage van drukwerk wordt hoger maar is relatief goedkoper omdat je maar één vorm drukt).

Rekenvoorbeeld 2
Drie organisatieonderdelen geven elk een opdracht aan een ontwerper voor het maken van een brochure. Alle drie de ontwerpers besteden 20* uur aan die brochure. Elke ontwerper besteedt van die 20* uur, een uur of 6* aan het bedenken van een idee en het opzetten van een basisbestand.

Door in de nieuwe situatie alle drie de ontwerpers te voorzien van een basisbestand, kunnen ze een snelle start maken en besparen ze elk een uur of 3. In totaal dus 9 uur op deze ene klus.

Het ontwerpproject
Het ontwerpproject bestaat dus niet alleen uit het logo. Dat is maar een zeer klein onderdeel. De uren en dus de kosten zitten oa in het ontwerpen van al die bouwstenen waar communicatieadviseurs, ontwerpers, drukkers en andere leveranciers de komende tien jaar gebruik van maken. Zodat ze efficiënter en goedkoper hun middelen kunnen maken.

* Alle bedragen en uren zijn min of meer uit de lucht gegrepen, maar in verhouding zeer reëel.
Avatar

Eliza Ehrlich

(12 februari 2014, 10:02)
@Roel: "De uren en dus de kosten zitten oa in het ontwerpen van al die bouwstenen waar communicatieadviseurs, ontwerpers, drukkers en andere leveranciers de komende tien jaar gebruik van maken."

Wat een onzin! De twee voorbeelden die je aangeeft (organisatieonderdelen die allen aankloppen bij andere bureaus voor grafisch werk) hebben hoofdzakelijk te maken met het stroomlijnen van interne processen.

Die stap was al in gang gezet met het samenvoegen van de stadsdelen en is iets waar helemaal geen extern (grafisch) bureau voor in had hoeven worden gehuurd. Dat is toch niet meer dan het oprichten van een afdeling waar organisatieonderdelen verplicht bij moeten aankloppen voor ze grafisch werk aanbesteden? Waar worden die dure ambtenaars anders voor betaald?

Dat er vervolgens ergens in het proces een grafisch bureau aan de pas zou moeten komen om mee te helpen met het schrijven van richtlijnen, het doen van voorstellen m.b.t. een nieuwe gezamenlijke huisstijl en het ontwikkelen van templates. Prima. Maar voor 100.000? Donderstraal eens gauw op.

Daarnaast WETEN WE HELEMAAL NIET WAT ER IS OPGELEVERD. Wat we weten is dat er door Edenspiekermann en Thonik (zogenaamd) 4 maanden lang voor een totaal van 100.000 werk verricht. Wat ze precies in de vier maanden hebben gedaan en wat voor producten ze hebben opgeleverd: WETEN WE NIET.

Voor alsnog weigeren beide bureaus en de gemeente om daar inzicht in te verschaffen. Dan jij je liever druk maakt om de reputatie van 1 of ander marketingbureautje in plaats van het chronische gebrek aan transparantie binnen de overheid en de geldverspilling waar dat toe leid is uitermate zorgwekkend.

Het enige wat we hebben is:

1) Een interne presentatie met wat deftige woorden: http://www.amsterdam.nl/publish/pages/583096/gasd_presentatie_230114_v2a_stijlnieuws.pdf

2) Een blogpost van Edenspiekermann waar ze foto's van bestaande flyers laten zien en vervolgens hun "inspiratievoorbeelden" en nieuwe icoon Adam presenteren: http://www.edenspiekermann.com/blog/posts/it-s-not-the-logo

Zelfs intern zijn de eindproducten nog NIET GEPUBLICEERD.

http://www.amsterdam.nl/gemeente/bedrijfsvoering/stijlweb/hoofdartikelen/zoek-nieuwe/

"De merkbestanden zijn nog niet online gezet. Dit is omdat de bijbehorende handleiding nog niet gereed is. Zodra dit gereed is, komen de bestanden op Stijlweb. Gebruik dus nog de huidige logo's. Heb je echt een dringende aanvraag, voor grote oplages of duurzame middelen waar het nieuwe merk op zou moeten, stuur dan een mail naar ons. Dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen."
Avatar

Roel Stavorinus

(12 februari 2014, 21:28)
http://www.metroel.nl
Beste Eliza,
Dank je wel voor je reactie.

Het is duidelijk dat het voor velen lastig is te zien en te begrijpen wat er bij dit soort visuele identiteitsprojecten komt kijken. Ik realiseer me ook dat 100.000 euro veel geld is.

Je hebt gelijk als je concludeert dat een deel van het werk zit in het stroomlijnen van interne processen. Huisstijlprojecten raken vele bedrijfsprocessen. Ontwerpers die hun vak serieus nemen kijken verder dan hun neus langs is en dragen bij om - met de middelen die hen ter beschikking staan - die processen te optimaliseren.

Het probleem van het vakgebied is dat het over vorm gaat. Over vorm heeft iedereen wel een mening. Lekker tastbaar.

Het probleem van het vakgebied is ook dat het te lang heeft nagelaten uit te leggen wat het nu werkelijk is dat zij doet. Ontwerpers spraken graag vooral over vorm, maar het gaat over veel meer dan vorm alleen.

Ik maak me zeker geen zorgen over de reputatie van een ontwerpbureau. En ook niet over die van marketingbureaus.
Ik maak me wel zorgen over het vakgebied.

Het goede nieuws is dat ik daar een rol in kan spelen. Ik zal in de komende tijd - via welk medium weet ik nog niet - werken aan een kraakheldere uitleg over hoe dit soort projecten in elkaar zitten, wat er bij komt kijken, waarom ze veel uren kosten en wat het uiteindelijk oplevert.

Ik heb niet perse de illusie dat ik iedereen daarmee zal overtuigen. Maar het lijkt me goed om in ieder geval een poging te wagen.

Ik maak me overigens ook niet veel zorgen over de transparantie van de overheid. We hebben volgens mij een overwegend goed werkend democratisch stelsel. Als het bestuur van de gemeente Amsterdam onverantwoorde uitgaven heeft gedaan, dan neem ik aan dat de Raad daar kritische vragen over stelt en dat dat onderzocht wordt. Over de uitkomst maak ik me geen zorgen.

Groet van Roel
Avatar

one loan

(10 december 2015, 0:39)
OPMERKING: MEER DAN ÉÉN betaling is een SCAM PLEASE LET OP !!!!
We willen u laten weten dat u bij ons aan het juiste adres waar u
kan een legitieme lening provider waar je zou willen om opnieuw te investeren krijgen na
veel dividenden? Grijp deze financiële aanbod levensduur en geven uw bedrijf,
onderwijs, woningen en de bouw Wij bieden leningen uit het aanbod van
$ 5.000 tot $ 200000000 met een maximum van 30 jaar bij 3%.
oneloanaltimate@gmail.com
Neem contact met ons met de onderstaande informatie, zodat we kunnen doorgaan
oneloanaltimate@gmail.com

http://pretorialoan.simplesite.com/

+324657565858
Avatar

Jerry Thompson

(20 december 2015, 23:32)
Hoi ik ben de heer Jerry Thompson de schuldeiser van Private leningen, en ik ben hier om uw dromen waar om een lening te krijgen. Heeft u een lening dringend? Heeft u een lening af te betalen uw schulden? Heeft u een lening nodig voor uitbreiding van uw bedrijf of het starten van een eigen bedrijf, we zijn hier voor u met een lage rente van 3% en u kunt een krediet van 1.000 naar 100.000, 000.00 het maximale bedrag van de lening en tot 50 jaar lening duur. neem dan contact met ons op onze e-mail adres jerrythompson022@yahoo.com
Avatar

leodario

(27 december 2015, 10:22)
-
Goede dag,
Ik ben Leo Dario Managing Director van de lening bedrijf
, Een geldschieter die steun van de bevolking heeft
financiële ingeschakeld en geregistreerd om geld te lenen aan mensen
of zakelijke behoeften of je geen krediet hebt of geld nodig om
betaal de rekeningen. Ik neem deze gelegenheid gebruik om te informeren
het aanbieden van leningen tegen 2% in elke valuta, zoals, €, $, £, voor
stijgen van 2000 tot 10,000,000,000,000.00. (Aantekening:
het verkrijgen van een lening van ons is veilig en 100% gegarandeerd)

Ik hoop dat het nuttig. U kunt contact met ons opnemen
e-mail: leodarioloan@gmail.com

Wij bieden particuliere, commerciële en persoonlijke leningen met een snelheid
jaarlijkse daling van slechts 2% 1-20 jaar.

* Het kost geld om leningen en schulden af ​​te lossen
* Als u wilt een lening om uw eigen bedrijf te financieren?
* Bedrijven of particuliere leningen die nodig zijn voor diverse doeleinden?
* Kijk voor leningen aan het uitvoeren van grote projecten

Neem dan onmiddellijk reageren.

Kredietnemer informatie

Aanvrager naam:
Land:
Geweest:
Maandelijkse huur:
Seks:
Burgerlijke staat:
Jaar:
Contact:
Telefoon:
Mobiel nummer:
Leningen nodig:
Fax:
Duur van de lening:

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar deze
contactadres (leodarioloan@gmail.com). zo
kunnen we de lening overdracht vooruit
in het kort
Avatar

APEX FINANCE

(30 december 2015, 14:37)
Wichtiger Hinweis: Betaalbare FINANZIELLE Unterstützung
hier, um die Finanzierung der Apex Group LLC.
Haben Sie auf der Suche nach einer echten Darlehen zu einem niedrigen
Zinssatz innerhalb von 3 bis 5 Werktagen verarbeitet Worden ist? Haben
Sie finanzielle Hilfe Darlehen een Geschäftsinvestitionsprogramme, haben
Sie jemals gesehen wird von Ihren Banken und Anderen Finanzinstituten
eingeschaltet Werden? Die gute Nachricht ist, Apex Finanz Group® bietet
interessierten Kunden und Geschäftsorganisationen haben sterven
Möglichkeit, dass das Finanzkapital zu diesem Zaken-Projekt
Kickstart und zahlen für alle Anderen persönlichen Schulden und
finanzieren alle Ihre finanziellen Bedürfnisse. Apex Financial Group ist
eine Tochtergesellschaft der Apex Group LLC und wir bieten günstige
Kredite een Interessierte Kunden zu einem erschwinglichen Zinssatz von
3%.
Gut informiert hast Neben gehen in sterven Wirtschaft, um den Gewinn zu
maximieren, diese edle Gesellschaft geht sterven extra Meile, als eine
gesunde Kreditgeber - Kreditnehmer-Beziehung. Diese basiert auf den
Kredit-Pakete gemacht, dus flexibel auf Basis sterben, damit sterven Absicht
Kunden sterven Freiheit, wie viel zu leihen, und wenn es zurück zu zahlen
basiert.
Wie es sein interessant? Wir bieten alle Arten von Darlehen zu jedem
Teil der Welt. Dus kann es Sie interessieren zu wissen, dass Sie getan
haben. Die kunst von Darlehen, sterven Sie benötigen, wie viel Sie brauchen,
wie ein Darlehen, und wenn zo lange, um es zurück zu zahlen, wie Sie
bestimmen, dass alle unsere Anforderungen zu erfüllen, ist diese
Flexibilität Chapultepec Faktoren, sterven wir haben. Zu unseren Kunden
unter anderem hier in den USA und der Rest der Welt
Wir bieten Darlehen von $ 20,000 Minimum zu $ ​​20 Millionen
Bei maximaal 3% Zinsen. Wir bieten Kredite für die Entwicklung der
Wirtschaft und einen Wettbewerbsvorteil / Expansion. Allerdings ist
Apex Financial Group ein privat geführtes Unternehmen gesteuerte Autos
durch Apex Group LLC © Besitzer und Produzenten von Apex im Besitz.
Wir bieten Darlehen in der folgenden Namen:
US Dollar ($)
Europäische Euro (€)
Großbritannien GBP Pfund (£)
Wenn Sie sind interessiert, über den Erhalt dieser Darlehen von uns hier
bei Apex-Finanzgruppe sind, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren
und uns mitteilen, sterven EInzelheiten des Darlehens Sie wollen, unten
finden Sie die Details des Antragsformular für den Erhalt eines
Darlehens zu finden Finden Finden Sie uns auf Apex Financial, Bitte
Fullen Sie das Client-Anmeldeformular sorgfältig aus und senden es een
uns zurück.
Informationen benötigt
• Voller Naam:
• Geschlecht:
• Familienstand:
• Kontakt Adresse:
• Ort / Postleitzahl:
• Land:
• Geburtsdatum:
• Betrag als Darlehen benötigt:
• Dauer:
• Monatliches Einkommen / Jährliches Einkommen:
• Beruf:
• Zweck des Darlehens:
• Telefoon:
• Fax:
• Möchten Sie Englisch sprechen und zu verstehen wollen:
Adressen
Hauptsitz:
Apex Group LLC
1030 Apex-Laufwerk
Zweig:
Apex Vereinigten Kindom (Pty) Ltd
Bugün Bize aracılığıyla ulasIn:
apexquickfinance@outlook.com
via: +447042080991
Avatar

Melissa Graham

(5 januari 2016, 5:01)
Hallo daar,

Ik ben een gecertificeerd geldschieter en angel investor onder universele wetten van zakelijke leningen voor persoonlijk en privé-gebruik gecertificeerd. Ik heb in deze business als een engel van leningen en heeft een goed hoofd behoeftige te stelen.

Deze lening Inter Biu Credit Union (gemeenschappelijke rijkdom)

In mijn programma leningen, de rente laag zijn, maar de betalingen op korte termijn. De rente op de lening is 2% van de vereiste periode van niet meer dan 360 maanden (30 jaar), maar kan lager zijn.

De minimale duur van de lening is 12 maanden, dat is één jaar. In deze 12 maanden, de lener heeft om lening betalingen te maken, dus het is nog toegankelijker. E-mail; interbiucreditunion60@gmail.com antwoord, stuur me je telefoonnummer.

Wachten voor uw antwoord zo snel mogelijk. Als u vragen hebt, gelieve te vragen.

Proost

MELISSA GRAHAM

http://wwwfirstinlandloancompany.webs.com/
Avatar

CARLOS PEREZ

(7 januari 2016, 5:54)
De financiering van uw projecten en uw dromen
Beslissen om te beginnen aan een project, het is één ding; Vind financiering die u zal toestaan ​​om het te realiseren, is een andere. Om de toegang tot financiering en de zorgen te vergemakkelijken zijn programma aan de versterking uit te breiden
de koopkracht van de burgers, we zijn een groep van individuen binnen vergadering
van een privé-club en geregistreerde zei dat advocaten toegang tot betere levensomstandigheden touch.Nous Wij verlenen kredieten aan alle mensen van goede karakter aan zeer bestudeerde omstandigheden en toegankelijk zijn voor het gewone volk.
De kwaliteit van de dienstverlening van ons bureau zal u helpen beslissen de persoonlijke lening die bij u past elke discretion.Nous bieden:
* Financiering Credits
* Sommige hypotheken
* Investment Funds
* Schuld consolidatie credits
* De lijn van het krediet
* Verstrekking van tweede hypotheek
* Acquisitie van krediet
* Persoonlijke leningen
U bent in enige opdracht en beslissen het bedrag dat u tevreden bent. Je verantwoording over uw uitgaven. Wij zorgen voor u te voorzien van de benodigde hoeveelheid voor de realisatie van uw projecten.
U bent vrij om het beheer van uw persoonlijke lening beslissen, kiest u de formule voor de vergoeding die u correspond.Nous kunt u uw aflossingen over de term die het meest geschikt is voor uw middelen te verspreiden. Deze optie zal u verrassen als het de mogelijkheid om echt te kiezen wat bij je past persoonlijk .Voor meer informatie over onze lening biedt tussen bepaalde verlaat, neem dan contact met ons op: (carlosfinancialcompania@yandex.com)
Avatar

Melissa Graham

(10 januari 2016, 22:47)
http://wwwfirstinlandloancompany.webs.com/

Noodzaak van een lening aan een bedrijf te starten of om uw rekeningen te betalen? Wij geven leningen tegen 2% rente, indien geïnteresseerd, stuur dan je naam, hoeveelheid, tijd, telefoonnummer, adres, land en e-mail maandelijks inkomen te interbiucreditunion60@gmail.com

offerte lening Noodzaak van een lening? Als dat zo is nu terug naar het bedrijf via e-mail: interbiucreditunion60@gmail.com
Avatar

Maurice Finance

(12 januari 2016, 7:16)
Goede dag,
Heeft u een lening tussen individuen moeten gaan met financiële problemen en uiteindelijk uit de impasse veroorzaakt door banken voor de afwijzing van hun vraag naar krediet verslagen? Wij bieden echte lening variërend van 1000-100000000, geen bankgarantie en tegen een betaalbare rente van 2%. Ik kan helpen bij het maken van een bepaald bedrag van de lening die u wilt. Contact met me als je geïnteresseerd bent.

E-mail: mauricefinance@hotmail.com
groeten
maurice Finance
Avatar

Roze

(28 januari 2016, 13:29)
dank God almachtig voor zijn vriendelijkheid en goedheid van mijn leven wat ik heb zo niet gedaan voor mevrouw Stella Rene wie ik altijd zal zien als een God gezonden vrouw die God gekozen hebben voor mensen die in financiële nood als ik een slechte helpen weduwe die shortlist was, en kort van fondsen een vrouw die twee kinderen en heeft zo veel verantwoordelijkheden een vrouw die haar man verloren en heeft rekeningen te betalen die bestaat uit zowel huis te huren en elektriciteitsrekeningen en werd opgelicht de som van euro4,000 i nooit geloofd dat er nog steeds een legit lening bedrijf online die nog steeds geloven dat de mensen in de financiële problemen en zijn klaar om na opgelicht euro4,000 ik nooit geloofd dat er nog steeds een legit lening bedrijf totdat ik kwam in een post die was te helpen gepost door een dame op dit zelfde forum legde ze uit hoe ze haar lening van mevrouw Stella Rene wie is de CEO mevrouw Stella Rene Lening huis toen ik had geen andere optie meer dan om mijn geluk te proberen voor de derde keer om te voorkomen dat mijn huis (accommodatie), dus ik denk erover kwam ik tot de conclusie dat ik opnieuw moet proberen, dus ik contacteerden mevrouw Stella Rene via e-mail ze bijgewoond om me in minder dan 5 minuten ik een aanvraag voor een lening bedrag van euro100,000,00 de lening werd goedgekeurd met lage rente en na de behandeling kreeg ik mijn lening in mijn bankrekening gisteren dus ik wil snel gebruik maken van dit medium om een ​​lening zoeker die er adviseren om contact met mevrouw Stella Rene e {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} zal ze zeker geven u een lening die u nodig heeft zonder stress nogmaals dank God voor zijn genade voor mijn leven. ik zal kijken uit naar uw eigen getuigenis horen net zoals mijn.

Roze
Avatar

Anonymous

(2 februari 2016, 23:24)
tav:

Verkrijgbaar lening in Rusland en Maleisië op 2% rente. Wij bieden van $ 50.000 tot $ 500 miljoen Verenigde Staten Dollars.Email met ons op via: gary.daniel2020@outlook.com

Contact op voor meer informatie:
Beste wensen
Mr.Gary Daniel
CEO / Voorzitter
E-mail: gary.daniel2020@outlook.com
Avatar

Cristina Santos

(7 februari 2016, 0:03)
Goede dag iedereen van mijn land mijn naam is Cristina Santos uit Holland kwam ik hier op de blog van een bedrijf dat is legit en vrij van oplichting, en het bedrijf waar ik incasseerde mijn lening van 35,000,00euro gisteren verwijzen en ik kwam hier dit moment aan wrevelig voor iedereen die behoefte van de lening dat er nog steeds een bedrijf kunt u altijd vertrouwen en vertrouwen op, want op mijn geval vond ik het bedrijf met de naam Stella Rene lening bedrijf dat het bedrijf waar ik incasseerde de lening gisteren dus krijgen in verband met was dit bedrijf in het geval u dringend lening vandaag, want je krijgt altijd een lening hier e-mailadres hieronder {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} voor meer informatie vandaag.

Cristina Santos
Avatar

Lydia

(11 februari 2016, 15:58)
hallo ben je in de schulden en u bent in financiële moeilijkheden? er is gewoon maar een bedrijf waar u kunt vertrouwen waar ik mijn geld lening van € 500.000 gisteren en vandaag heb ik gekomen om te getuigen van de glorie van de Heer, want ik moet gaan door vele moeilijkheden waar ik was scam ongeveer € 3000, maar nu dat ik heb gezien een betrouwbare en getest nu ik kan u adviseren om een e-mail mevrouw Stella Rene vandaag op haar e-mailadres hieronder {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} en vandaag mijn verhaal hebben verandering van verhaal naar glorie om uw lening vandaag vorm dit bedrijf en rest verzekeren 100 % je hebt jezelf gevonden van de aandoening waarvoor u al vele jaren goed zijn geweest.

Lydia
Avatar

Pastor Daniel Johnson

(13 februari 2016, 17:42)
Hoi,
Bent u op zoek naar een zakelijke lening, persoonlijke lening, lening huis, auto lening, studenten leningen, consolidatie van schulden leningen, ongedekte leningen, risicokapitaal, enz .. Of ben je al een lening geweigerd door een bank of een financiële configuratie van een of meer redenen. Je liever hun krediet oplossingen! Ik ben een dominee, een particuliere geldschieter, de kredietverlening aan bedrijven en particulieren in een lage en betaalbare rente van 2%. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor de behandeling van de lening om de overdracht te volgen binnen 48 uur. CONTACT: danieljohnsonltd@gmail.com

Application Details

Naam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Adres:
plaats
Status:
Postcode:
land:
Telefoon:
E-mail:
Staat Doel van de lening:
Leenbedrag:
Lening Duur:
Maandelijks netto-inkomen.

Terug naar me zo vlug mogelijk met de bovenstaande informatie voor meer informatie.
Hoop van je te horen.
Bedankt en God zegene u,
Pastor Daniel Johnson
Avatar

bieden leningen tussen bepaalde ernstige 48h

(18 februari 2016, 5:03)
In staat om me terug te betalen met een rente van 3%
- Financiering van de Lening
- Ready Real Estate
- Auto Lening
- Consolidatie van de schuld
- herfinancieren
- Persoonlijke Lening
- Commerciële lening
- Ready Studenten
Je bent vast of te verbieden bank. Als je echt in nood, neem dan contact met mij op voor meer informatie. Neem dan contact met mij op via mail: norrahenric@gmail.com
Met vriendelijke groet.
 
Avatar

mevrouw Elena

(20 februari 2016, 6:55)
Bent u behoefte aan een dringende lening af te betalen van de rekeningen, de uitbreiding van het bedrijfsleven, organisaties of persoonlijke lening? Contacteer ons vandaag voor uw snelle efficiënte en betrouwbare lening vandaag op via e-mail: elenanino07@gmail.com

Regards
mevrouw Elena
Avatar

Kendrick Finance

(21 februari 2016, 10:14)
Hallo. Dit is Kendrick Finance. Wij zijn hier om een bewustzijn van het hele publiek te informeren over het feit dat we n organisatie die geven lening aan de private en publieke sectoren van de economie te creëren. Heeft u een lange-termijn of korte-termijn lening nodig? Individu, familie, bedrijf of organisatie die behoefte heeft aan een lening om hun financiële problemen op te lossen moet een aanvraag voor een lening. Wij bieden leningen tegen een rente zo laag als 2%. U kunt ook noodleningen die binnen een paar uur kan worden verwerkt. Neem nu contact met ons op voor VIA
E-mail:
kendrickfinance@outlook.com
KENDRICK FINANCE
Avatar

Kendrick Finance

(21 februari 2016, 10:19)
Hallo. Dit is Kendrick Finance. Wij zijn hier om een bewustzijn van het hele publiek te informeren over het feit dat we n organisatie die geven lening aan de private en publieke sectoren van de economie te creëren. Heeft u een lange-termijn of korte-termijn lening nodig? Individu, familie, bedrijf of organisatie die behoefte heeft aan een lening om hun financiële problemen op te lossen moet een aanvraag voor een lening. Wij bieden leningen tegen een rente zo laag als 2%. U kunt ook noodleningen die binnen een paar uur kan worden verwerkt. Neem nu contact met ons op voor VIA
E-mail:
kendrickfinance@outlook.com
KENDRICK FINANCE
Avatar

swerter zomader

(27 februari 2016, 22:35)
Goede dag voor iedereen het lezen van dit ware levensverhaal van mijn leven. Mijn naam is zoeter zomader uit Chili, een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Ik ben al te betrekken bij zo veel zwendel op het internet nemen van mijn harde geld verdienen, op zoek naar een consolidatie lening, tot op een trouwe nacht, bad ik en ik geloof dat God stuurde me naar deze lening bedrijf op het internet door de naam Stella Rene Lening Firm, e-mail {mrsstellareneloanfirm1@hotmail.com} hielpen ze me met 250 000 00 en na een goede 8 maanden contact op te nemen zo veel nep kredietverstrekkers op de netto, gelieve mijn volk, heel voorzichtig zijn het verkrijgen van lening met upfront betaling en garantie van de bevestiging dat het bedrijf is legit. deze lening bedrijf kwam te hulp toen ik het meest nodig hen in eerste instantie ik vertrouw ze nooit, maar na een ontmoeting tot hun vraag, ik was een gelukkige vrouw, die is het belangrijkste in het leven van vandaag heb ik consolideren mijn schuld en ik ben er ook trots op van mijn eigen flat van mijn moeder en twee vrienden geprofiteerd van dit aanbod, en ik wil ook het hele land om te profiteren van deze genereuze aanbod.

swerter zomader


Avatar

Pastor Williams Peters

(12 maart 2016, 3:03)
Hallo Am Pastor Williams Peters, Wij zijn een legitieme en betrouwbare lening kredietverstrekker. we geven leningen op een duidelijke en begrijpelijke termen en voorwaarden op 3% rente. Vanaf $ 2000 tot $ 6.000.000 USD, Euro en pond Alleen, wij geven Business Leningen, persoonlijke leningen, Student Loans, Car leningen en leningen af te betalen rekeningen, of het opstarten van een bedrijf, als je je interesse, neem dan contact met ons op met een lening informatie deze e-mail: pmlh927@gmail.com

God zegene je.

Met vriendelijke groet,

E-mail: pmlh927@gmail.com
Avatar

khalifafinancialcompanies

(12 maart 2016, 6:44)
Bent u op zoek naar een zeer echte lening? Het goede nieuws is hier! ! ! Wij bieden leningen, variërend van 5, 000.00 Eur tot 30, 000, 000,00 Eur op 2% rente per jaar. Leningen voor het ontwikkelen van business Wij zijn gecertificeerd, betrouwbaar, betrouwbaar, efficiënt, snel en dynamisch contact met ons op via E-mail: khalifafinancialcompanies@gmail.com
Avatar

Alvin Scott

(14 maart 2016, 20:07)
AANDACHT,

We `Internationaal privaat en betrouwbare betrouwbare lening bedrijf,
we geven betaalbare lening in heel Azië, het Midden-Oosten,
Afrika en de Verenigde Staten van Amerika, verbonden aan de opbouw van een
duurzaam ondernemen over een lange termijn.

Wij bieden een breed scala van Lening diensten voor persoonlijk en zakelijk
klanten op 2% rente als gevolg van de voorwaarden van het leven voor sommige klanten leningsvoorwaarden determinant. Weer terug naar ons voor meer informatie: alvinscott12@outlook.com

Hoogachtend
Beheer

Mr Alvin
Avatar

Ross White

(15 maart 2016, 1:48)
Goede dag...

Wij bieden leningen als onderdeel van haar welzijn pakket is het aanbieden van een drijvende lening tegen 3% rente, zonder onderpand, dit is om te helpen particulieren en bedrijven hun financiële doelen te bereiken.

* Persoonlijke Lening (ongedekte)
* Business Loan (ongedekte)
* Schuldenconsolidatielening
* Verbetering van uw huis

Gelieve ons te voorzien van de volgende:
Voor-en achternaam.......
Mobile ..........
Country ...........
Bedrag dat nodig is ........
Lening Duur: .........
Need For Loan Application ......

Alle antwoorden moeten worden doorgestuurd naar e-mail:mrsrosswhiteloans1122331@hotmail.com
Avatar

Susan Wilkins

(16 maart 2016, 22:38)
Bent u behoefte aan een lening ?? U kunt krijgen om hun problemen op te lossen bij het uitvoeren van naar hem toe. Ik ben een vrouw, Susan Wilkins. Uit de Verenigde Staten van Amerika, vorige week, op maandag, was ik op zoek naar een lening om mijn rekeningen te betalen, dus vond ik mezelf in de handen van verschillende fraude en zwendel was een andere schuldeiser, zo niet voor de dame Sadaih, die een goede vriend van mij in te voeren mij naar de Pastor Chris Williams Kiva (CEO) Pastor Chris Williams Kiva woningkrediet, en hij hielp me met een lening van $ 500.000 met geen stress. Dus mijn goede mensen in de wereld, dan kunt u contact met hem opnemen via e-mail: pastorchriswilliamskiva@gmail.com
Avatar

Richy

(21 maart 2016, 23:08)
Ik ben een particuliere geldschieter en Investor, Heeft u een legit, eerlijke, betrouwbare en snelle lening nodig ?? Ik kan u helpen met 100% garantie lening, bied ik het bedrijfsleven en individuele lening, meer ook dat we de financiering van allerlei projecten. Voor meer informatie contact met ons op gabandy5@gmail.com
Avatar

sir joel williams

(22 maart 2016, 17:33)
gastenboek

Ik heb een lening hulp zeer dringend bericht mijn advertentie

Heeft u een dringende financiële krediet lening nodig?
* Zeer snelle en directe transfer naar uw bankrekening
* De terugbetaling begint acht maanden nadat u het geld te krijgen
Bankrekening
* Lage rente van 2%
* Lange termijn terugbetaling (1-30 jaar) Lengte
* Flexibele leningsvoorwaarden en de maandelijkse betaling
*. Hoe lang duurt het te financieren? Na het indienen van de lening aanvraag
U kunt rekenen op een voorlopig antwoord minder dan 24 uur
financiering in 72-96 uur na ontvangst van de informatie die ze nodig hebben
van jou.

Maak contact met deze legitieme en een vergunning bedrijf, geautoriseerd
financiële bijstand aan iedereen geven
Voor meer informatie en de lening aanvraagformulier

e-mail: cashfirmarena@gmail.com


Beste wensen
Sir Joel Williams
CASH FIRM lening bedrijf
Directeur
TEL: +60183723787
E-mail: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com
Avatar

Anonymous

(25 maart 2016, 14:02)
Welkom bij MR Razaq ABUKARI LENING FIRM
Wij bieden leningen aan particulieren over de hele wereld.
Onze lening aanbod is beschikbaar voor mensen met een slecht krediet en
zonder het plaatsen van een onderpand voor een lening,

Wij bieden de verschillende soorten leningen aan particulieren ---

persoonlijke leningen
herfinancieren leningen
Investor leningen
Auto Leningen
Schuld consolidatie leningen
Business Leningen
International Loans

Geïnteresseerde klant moet vul de aanvraag gegevens below--

TOEPASSING DETAILS

Uw volledige gegevens ______
Voor-en achternaam _____________
Leningen Need_______
Lening Duur: _________
Telefoonnummer:__________
Staat:_________________
Maandinkomen:________
Land: _______________

Zodra wij ontvangst van uw e-mail,
zullen wij sturen u onze leningsvoorwaarden en voorwaarden voor de procedure

Regards

De heer Razaq Abukari
E-mailadres: razaqloanfirm@live.com
MR Razaq ABUKARI LENING FIRM
Avatar

alain

(30 maart 2016, 14:51)
Meer dan 10 jaar ervaring om zelfs meer kwaliteit van de dienstverlening. Ik ben ALAIN en ik vandaag verstrekt leningen aan alle mensen die in nood op een rentevoet van 2% jaar. Ik ben heel eerlijk en betrouwbaar. Contact met mij vandaag en laat me weten van de hoeveelheid geld die u wilt betalen. Ik ben bereid om te voldoen aan u in 72 h. Wij zullen u tevreden stellen bij de behandeling van uw sollicitatie in een paar dagen, zonder enige financiële protocol. Als u geïnteresseerd bent aarzel dan niet om contact met mij direct bij: alain1386@gmail.com
Avatar

Pascal Laugel

(31 maart 2016, 0:52)
Geachte heer / mevrouw, Targo Bank biedt particuliere, commerciële en persoonlijke leningen met een zeer minimale jaarlijkse rente zo laag als 2% binnen een 1 jaar tot 60 jaar terugbetaling looptijd een deel van de wereld. We geven leningen binnen het bereik van $ 5,000.00 tot $ 50.000.000,00 Onze leningen zijn goed verzekerd voor maximale veiligheid is onze prioriteit. Elke belangstellende aanvrager moet contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. E-mail: targo_bank@yahoo.com
E-mail: targo_bank@yahoo.com
Met vriendelijke groeten
Chief Executives Officer
Pascal Laugel.
Avatar

Phil Howardson

(6 april 2016, 8:22)
Hallo meneer / mevrouw

Ik ben Phil Howardson en ik ben een lening geldschieter die geven leningen tegen een lage rente van 3%, i geven levensduur leningen, zakelijke lening, persoonlijke lening, schuld consolidatie lening, lening bedrijf en ga zo maar door.

Met ingang van ons nu en krijg je de lening, omdat onze diensten zijn de beste.

Tot slot, ik wil dat je weet dat we niet scam aanvragers, want we zijn erg legit in deze business en ik beloof ook mijn beloftes met betrekking tot de lening overdracht te houden. Neem contact met ons op via uw e-mail philloanfirm2@yahoo.com

Ik wacht op uw applicatie
Phil Howardson
Avatar

Steve Wood

(12 april 2016, 2:45)
Voor wie het aangaat!!!!

Ik ben Mr.Steve Wood, Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten en vele andere deel van de wereld, Wij bieden persoonlijke lening en zakelijke lening, ik ben een erkend en gecertificeerd geldschieter met jarenlange ervaring in de kredietverlening en we geven Collateral en Non-Collateral Loan hoeveelheden variërend van $ 5.000,00 USD naar het maximum van $ 50.000.000,00 Usd met een vaste rente van 3% op jaarbasis. Heb je een lening nodig? zo ja Neem contact met ons op via: stevewoodloancompany@gmail.com.I zal wachten op uw antwoord voor ons te doen business.You kunt ook tekst of Call
Ons hoofdkantoor in de Verenigde staat van Amerika op + 1615-806-7180.

Leners Verplichte informatie:
Jullie namen ......................
Jouw land......................
Uw stad.......................
Jouw staat........................
Jouw adres .....................
Je beroep .................
Uw burgerlijke staat ...................
Sex ............ / Leeftijd ........................
Telefoonnummer......................
Maandinkomen.......................
Lening Duur .......................
Geleende bedrag nodig .................

Met vriendelijke groet,

UIT: Steve Wood Loan Company
+ 1615-806-7180.
Avatar

Steve Wood

(12 april 2016, 10:02)
Voor wie het aangaat!!!!

Ik ben Mr.Steve Wood, Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten en vele andere deel van de wereld, Wij bieden persoonlijke lening en zakelijke lening, ik ben een erkend en gecertificeerd geldschieter met jarenlange ervaring in de kredietverlening en we geven Collateral en Non-Collateral Loan hoeveelheden variërend van $ 5.000,00 USD naar het maximum van $ 50.000.000,00 Usd met een vaste rente van 3% op jaarbasis. Heb je een lening nodig? zo ja Neem contact met ons op via: stevewoodloancompany@gmail.com.I zal wachten op uw antwoord voor ons te doen business.You kunt ook tekst of Call
Ons hoofdkantoor in de Verenigde staat van Amerika op + 1615-806-7180.

Leners Verplichte informatie:
Jullie namen ......................
Jouw land......................
Uw stad.......................
Jouw staat........................
Jouw adres .....................
Je beroep .................
Uw burgerlijke staat ...................
Sex ............ / Leeftijd ........................
Telefoonnummer......................
Maandinkomen.......................
Lening Duur .......................
Geleende bedrag nodig .................

Met vriendelijke groet,

UIT: Steve Wood Loan Company
+ 1615-806-7180.
Avatar

MR Emmanuel

(13 april 2016, 1:00)
Hallo lieve aanvrager
Ik ben nino Emmanuel bij naam en ik ben de eigenaar van de wereld van de lening nino wereldwijd. Ter ere van mijn grote werken, ik wil dat u weet dat ik doe allerlei lening die u ooit zou kunnen bedenken in een lage rente van 3%.
Haast nu en toe te passen voor de lening met spoed, zodat u de lening te krijgen
uitvoering.
Neem contact met ons vandaag op: ninoemmanuel49@gmail.com

Meld je aan voor de lening vandaag en sneller als je wilt.
mr nino
Avatar

Pastor Peter

(14 april 2016, 22:47)
Bent u behoefte aan financiële hulp en je weet niet wat te doen of wie Contacteer vertrouwen in ons vandaag voor meer informatie over hoe u uw droom lening te krijgen, neem dan contact met ons op: churchmanfinanciallimited@gmail.com
Avatar

Julian Scott

(15 april 2016, 23:37)
Goede dag iedereen ben Julian een Amerikaan die baseren in Amsterdam ik wil mijn getuigenis met iedereen over hoe mijn droom kwam door met behulp van DANIEL muren lening bedrijf door het geven me een lening aan invest.I delen zijn het aanvragen van leningen in de afgelopen 2 jaar en ik opgelicht door zoveel fraude beweren lening kredietverstrekkers zijn, maakten ze weg met mijn geld allemaal in de naam van de upfront betaling voordat ik mijn lening kan krijgen, maar op een zeer goede dag kwam ik deze e-mail danielwallsloancompany@gmail.com dus ik besloot om eens te proberen en om te zien of hij me een lening kan lenen dus toen ik contact met dit bedrijf, gaven ze me daar voorwaarden dan moet ik afgesproken en ik stuurde mijn bankgegevens om hen zo verrassend binnen 2 dagen i kreeg een waarschuwing van mijn bank zeggen dat de som van $ 300.000,00 USD is gestort op mijn bankrekening ik was zo verbaasd en was gevuld met geluk en ik ging naar mijn bank terug te trekken en het was echt ik was zo blij en nu ben een vrouw, blijdschap want ik heb een grote supermarkt hier in Amsterdam, mijn droom kwam door met de hulp van DANIEL MUREN lening bedrijf, dit bedrijf is de beste denk ik. Dus mijn vrienden die er zijn zal ik u adviseren om gecontacteerd DANIEL muren LENING lening bedrijf voor legit en betaalbare lening, hier is hun contact email: danielwallsloancompany@gmail.com of bel +1 510-878-3345

Bedankt

Julian Scott uit Netherlan
Avatar

Julian Scott

(15 april 2016, 23:46)
Goede dag iedereen ben Julian een Amerikaan die baseren in Amsterdam ik wil mijn getuigenis met iedereen over hoe mijn droom kwam door met behulp van DANIEL muren lening bedrijf door het geven me een lening aan invest.I delen zijn het aanvragen van leningen in de afgelopen 2 jaar en ik opgelicht door zoveel fraude beweren lening kredietverstrekkers zijn, maakten ze weg met mijn geld allemaal in de naam van de upfront betaling voordat ik mijn lening kan krijgen, maar op een zeer goede dag kwam ik deze e-mail danielwallsloancompany@gmail.com dus ik besloot om eens te proberen en om te zien of hij me een lening kan lenen dus toen ik contact met dit bedrijf, gaven ze me daar voorwaarden dan moet ik afgesproken en ik stuurde mijn bankgegevens om hen zo verrassend binnen 2 dagen i kreeg een waarschuwing van mijn bank zeggen dat de som van $ 300.000,00 USD is gestort op mijn bankrekening ik was zo verbaasd en was gevuld met geluk en ik ging naar mijn bank terug te trekken en het was echt ik was zo blij en nu ben een vrouw, blijdschap want ik heb een grote supermarkt hier in Amsterdam, mijn droom kwam door met de hulp van DANIEL MUREN lening bedrijf, dit bedrijf is de beste denk ik. Dus mijn vrienden die er zijn zal ik u adviseren om gecontacteerd DANIEL muren LENING lening bedrijf voor legit en betaalbare lening, hier is hun contact email: danielwallsloancompany@gmail.com of bel +1 510-878-3345

Bedankt

Julian Scott uit Netherland
Avatar

Elizabeth Morgan

(16 april 2016, 9:42)


--
-
Hallo,

Wir sind eine christliche Organisation, die gegründet Menschen in Bedürfnissen zu helfen, wie Finanz help.So hilft, wenn durch finanzielle Schwierigkeiten, oder Sie in irgendeiner finanziellen Schlamassel und Sie Geld brauchen, um Ihr eigenes Geschäft zu starten, oder Sie brauchen, um ein Darlehen zu tilgen Ihre Schulden oder Ihre Rechnungen zahlen sich aus, einen guten Job zu starten, oder Sie finden es schwierig, Kapital Darlehen von lokalen Banken, kontaktieren Sie uns noch heute per E-Mail zu erhalten: elizabethmorganhelpss@gmail.com die Bibel sagt, "" Luke 11.10 Jeder wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird die Tür geöffnet werden ".So nicht geben Ihnen die Möglichkeit, übergeben Sie durch, weil Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer more.Please es ist für ernsthafte gesinnten und gottesfürchtigen Menschen.

Dein Name:
Die Höhe der Kredite:
Die Laufzeit des Darlehens:
Worth eine Handy-Nummer:
Land:
Monatliches Einkommen:
Sex:
Vielen Dank für Ihr Verständnis auf Ihren Kontakt zu erwarten: elizabethmorganhelpss@gmail.com


Gruß
Management
Avatar

Pastor Peter

(16 april 2016, 10:39)
Bent u behoefte aan financiële hulp en je weet niet wat te doen of wie Contacteer vertrouwen in ons vandaag voor meer informatie over hoe u uw droom lening te krijgen, neem dan contact met ons op: churchmanfinanciallimited@gmail.com

Pagina's

Gerelateerde items Huisstijl Gemeente Amsterdam Eden Spiekermann

Meer in channel Product & Design

Volg ons


Van onze partners

Populaire blogs