door Nielsen, partner | 28 juni 2016, 11:42 in Insights & Trends
Mediabestedingen Zorgverzekeraars Reclame

Reclame-uitgaven zorgverzekeraars in 2015 stabiel met € 54 miljoen

Nielsen Media Research B.V., partner | 28 juni 2016, 11:42

In het afgelopen commerciële seizoen bedroegen de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars € 54 miljoen. Daarmee waren de uitgaven vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Zoals ieder jaar adverteerden de zorgverzekeraars het meest in de maanden november en december., waarin bijna 80% van het totale reclamebudget werd besteed.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van de zorgverzekeringsmarkt door  op basis van Nielsen-cijfers. Grote zorgverzekeraars hadden een aandeel van 94% in de totale mediabestedingen in het commerciële seizoen 2015/2016. Televisie bleef met een aandeel van 65% het mediumtype waaraan verzekeraars het meest besteedden. Radio volgde als tweede met een aandeel van 28% (€ 15 miljoen). 

Zorgverzekeraars besteedden relatief weinig aan dagbladen, out of home en tijdschriften. De kleinere zorgverzekeraars (< 1.000.000 verzekerden) kozen juist wel voor deze mediumtypen en dan met name dagbladen. In de onderstaande grafiek zijn de kleine zorgverzekeraars weergegeven als V6 tot en met V10 en de grote zorgverzekeraars (> 1.000.000 verzekerden) als V1 tot en met V5. In deze grafiek zijn de totale mediabestedingen in het commerciële seizoen 2015/2016 weergegeven, gesplitst naar mediumtype en zorgverzekeraar. De grote zorgverzekeraars waren goed voor 94% van de totale mediabestedingen 

Hoge mediabestedingen staan overigens niet garant voor meer verzekerden. In de volgende grafiek zijn de mediabestedingen per verzekerde afgezet tegen de groei van het totaal aantal verzekerden per zorgverzekeraar. Gemiddeld besteedden zorgverzekeraars € 3,15 per verzekerde aan reclame. Dit berende BS Health Consultancy door de mediabestedingen in het seizoen 2015/2016 van de betreffende zorgverzekeraar te delen door het aantal verzekerden op 31 december 2015 van de betreffende zorgverzekeraar. 

 

Drie zorgverzekeraars (V8 tot en met V10) gaven releatief veel uit aan reclame per verzekerde. Ze groeiden echter niet allemaal in aantal verzekerden. Een zorgverzekeraar (V10) besteedde het meest aan reclame, maar zag het aantal verzekerden licht dalen. Opvallend was dat drie verzekeraars (V2, V3 en V4) relatief weinig besteedden aan media, maar juist wel veel verzekerden wonnen. De verzekeraar die vrijwel niet adverteerde verloor de meeste verzekerden.

Download het volledige rapport van BS Health Consultancy .

 

 

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar