Merk & Strategie

Reclame Code Commissie: 'Albert Heijn maakt misleidende reclame'

Redactie | 8 januari 2016, 16:37

In de folder van Albert Heijn wordt gezegd dat de flessen van Ecover afwasmiddel zijn gemaakt van grachtenplastic. Dat is misleidend volgens de RCC.

In de Bonusfolder van Albert Heijn van week 46 2015, staat naast de afbeelding van een fles Ecover afwasmiddel:

“Ontdek! Ecover Afwasmiddel. Bij gebruik van Ecover afwasmiddel zorg je niet alleen voor een schone vaat, maar ook voor schone grachten. De flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist.”

Over die claim werd bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend. De uiting suggereert dat de fles 100% van uit het water gevist plastic is gemaakt, maar in de winkel hangt aan de fles een labeltje waarop - bij een asterisk - staat dat maar 10% van de fles uit grachtenplastic bestaat en voor de rest uit gewone gerecyclede kunststof.

Suggestie
Het verweer van Albert Heijn is dat nergens wordt geclaimd dat de fles voor 100 procent uit plastic uit de Amsterdamse grachten bestaat. De supermarkt voert aan dat de Ecover fles een nekhanger heeft met een duidelijke verwijzing naar het percentage grachtenplastic waaruit de fles bestaat. Albert Heijn: &;Hierin wordt vermeld dat de Ecover fles voor 10% uit grachtenplastic en voor 90% uit gerecycled plastic bestaat.&;

Verder benadrukt Albert Heijn dat in de reclame-uiting alleen staat dat de fles is gemaakt van “plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist”. Hierdoor zou niet de suggestie worden gewekt dat de fles volledig van grachtenplastic is gemaakt. De adverteerder wil zijn klanten wijzen op een unieke eigenschap van de Ecover fles. Verder zegt Albert Heijn dat in de Bonusfolder slechts een beperkte ruimte beschikbaar is voor advertenties van de verschillende Bonusartikelen. &;Het is niet onze bedoeling geweest om in de folder opzettelijk de specifieke informatie over percentages, die in alle andere communicatiemiddelen over Ecover afwasmiddel wel is opgenomen, achterwege te laten.&;

Misleid
Het oordeel van de Commissie luidt als volgt:

&;Met de mededeling “Bij gebruik van Ecover afwasmiddel zorg je niet alleen voor een schone vaat, maar ook voor schone grachten. De flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we samen met klanten van Albert Heijn uit het water hebben gevist” wordt expliciet gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan het product. Hierdoor is sprake van een milieuclaim en is de Milieu Reclame Code (MRC) van toepassing. Op grond van artikel 2 MRC mogen milieuclaims geen mededelingen, afbeeldingen of suggesties bevatten waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van het aangeprezen product.

&;Naar het oordeel van de Commissie suggereert de mededeling “de flessen worden namelijk gemaakt van het plastic dat we (…) uit het water hebben gevist” - door het gebruik van het woordje van - dat de flessen helemaal van dit grachtenplastic zijn gemaakt. Als erkend is echter komen vast te staan dat de flessen slechts voor 10% uit grachtenplastic bestaan. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 2 MRC. Daarbij wordt opgemerkt dat de advertentie voldoende ruimte biedt om duidelijk te maken dat de Ecover fles gedeeltelijk is gemaakt van uit de grachten gehaald plastic. Dat dit in andere uitingen voor Ecover afwasmiddel wel wordt meegedeeld, zoals adverteerder stelt, neemt de misleiding in de bestreden uiting niet weg.&;

Niet meer doen
Op grond van het voorgaande acht de RCC de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Bron:

Over de auteur

Reacties op dit artikel (3)

Comment author avatar
Avatar

Strengerman

(11 januari 2016, 9:28)
Heel goed om op dit soort onzorgvuldige formuleringen streng te zijn. Het is immers een glijdende schaal. Denk maar aan het paardenvleesschandaal. De minachting voor de consument die uit zulke dingen spreekt is op zich al erg, maar die wordt alleen maar steeds groter. Strenge maatregelen zijn dus nodig. En moeten dus al tegen zo'n "onschuldige" leugen als nu deze van AH genomen worden. De RCC zou nog strenger moeten kunnen zijn.
Avatar

Anonymous

(11 januari 2016, 12:37)
Hoewel ik het eens ben met dhr/mw Strengerman dat we moeten waken voor verder 'afglijden', vind ik dit wel enigszins over de top. Bij mij wordt in ieder geval niet de suggestie aangewakkerd dat de flessen voor 100% uit grachtenplastic zouden bestaan. Ik maak in ieder geval niet die correlatie. Bovendien hecht ik daar ook minder belang aan. Het gaat meer om het idee/initiatief in algemene zin. Met klanten iets goeds doen voor de natuur en de Amsterdamse grachten in het bijzonder. Whatever the contribution may be, 10% is dan wat mij betreft ook al prima. Ik voel me i.c. niet misleid.
Avatar

Guido Gerritsen

(11 januari 2016, 14:55)
Een dergelijke fles vraagt om een Smart QR Code. Daarachter een film waarin uitgelegd wordt hoe het concept precies in elkaar zit. Want het is natuurlijk toch een mooi initiatief om recycled materiaal in een een nieuwe dimensie te plaatsen.

Gerelateerde items Reclame Code Commissie Rcc Albert Heijn

Meer in channel Merk & Strategie

Volg ons


Van onze partners

Whitepapers

Populaire blogs

Adfo Events