Oprechte marketing: hoe herstel je het vertrouwen in banken en verzekeraars

Redactie | 24 augustus 2009, 0:00

In de afgelopen maanden onderzocht Ronald Pont (ex-Fortis) met Rene Tissen van Nyenrode Business Universiteit hoe je vanuit de klant op een pragmatische manier aan het herstel van vertrouwen bij banken en verzekeraars kunt werken.

De belangrijkste uitkomsten: regelgeving is betrekkelijk zinloos, ‘oprechte marketing’ moet een hoofdrol krijgen. En: aan de slag met open ontwikkelplatforms buiten de organisatie is dé methode voor draagvlakgerichte vernieuwing.

De financiële sector is volgens Pont en Tissen naar binnen gericht. Objectief beschouwd ging het de afgelopen periode vooral over de sector zelf en niet over klanten.

Sowieso is het de vraag of nieuwe regelgeving zal helpen het vertrouwen te herstellen. In essentie zijn regels voor wie zich niet kan beheersen. Blijkbaar leeft de veronderstelling nog steeds dat binnen de financiële sector intelligente mensen werken die de grenzen van betamelijkheid niet kunnen respecteren, of dat banken en verzekeraars intern onvoldoende zelfcorrigerend vermogen hebben.

Een nieuwe wereld van vergaande regulering en toezicht zal bank en verzekeringsklanten echt niet wezenlijk vooruit helpen in de realisatie van hun toekomstige doelen, menen de onderzoekers. De huidige beweging lijkt dus eerder een schrikreactie en is – objectief beschouwd – zelfs contraproductief naar herstel van vertrouwen.

Tissen en Pont hebben een heel andere oplossingsrichting voor ogen.

:

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar