(Onderzoek) Mening van grootouders telt in gezin

Elsbeth Eilander, redactie | 14 februari 2012, 12:21

Grootouders maken onderdeel uit van de gezinsspraak. Zij vinden hun rol binnen het gezin van hun kind(eren) erg belangrijk waardoor ze (ook) een belangrijke groep zijn om mee te nemen in de communicatie.

van het Familie Kenniscentrum, een initiatief van Bindinc, wordt onder andere gekeken in hoeverre grootouders invloed uitoefenen op hun kinderen wanneer het gaat om aankopen in de zeven branches: auto’s, financiële dienstverleners, mobiele telefonie, audiovisuele apparatuur, persoonlijke verzorgingsproducten, voedingsproducten en vakanties en reizen.

Grootouders en hun kinderen zeggen dat grootouders het meest invloed hebben op de opvoeding van de kleinkinderen (40 procent versus 33 procent), de aanschaf van een nieuwe woning (34 procent versus 25 procent) en het plannen van uitjes en/of vakantie (32 procent versus 22 procent). Het minst hebben grootouders invloed op de dagelijkse boodschappen (7 procent) en de schoolkeuze of opleiding van een kleinkind (8 procent). Bij alle categorieën binnen algemene beslissingen schatten grootouders hun mate van invloed hoger in. Binnen de zeven branches hebben grootouders het meest invloed op het afsluiten van een hypotheek en het minst invloed op het aanschaffen van een mobiel telefoonabonnement (of prepaid).

Ongevraagd advies
Bij algemene aankopen vindt één op de vijf ouders de mening van hun ouders belangrijk. Drie vijfde van de ouders (59 procent) hecht waarde aan de mening van hun ouders bij het nemen van een belangrijke beslissing en vraagt daarom ook geregeld om advies (31 procent). Ongevraagde adviezen worden volgens ouders door hun ouders ook geregeld gegeven (22 procent). Dit advies wordt dan meestal genegeerd.

Opvoeding
Bij de opvoeding van de kleinkinderen hebben grootouders, volgens de ouders, voornamelijk invloed op waarden en normen (51 procent). Daarnaast hebben grootouders nog gedeeltelijk invloed op:

• voeding (22 procent),
• verzorging (18 procent),
• tijdsbesteding (16 procent) en
• sport en beweging (11 procent).

Op schoolkeuze en bedtijd hebben ze minimale invloed. Desondanks hechten drie op de tien ouders (29 procent) veel waarde aan de mening van hun ouders. Eén op de drie ouders (32 procent) probeert zelfs hun kinderen zo op te voeden zoals zijzelf ook zijn opgevoed door hun ouders.

Implicaties voor marketeers
Uit het onderzoek blijkt dat grootouders enige mate van invloed hebben op zowel algemene beslissingen/aankopen als specifieke aankopen. Grootouders maken dus onderdeel uit van de gezinspraak. Dit impliceert dat marketeers bij de communicatie ook met deze doelgroep rekening moeten houden. Vooral bij de opvoeding van (klein)kinderen valt op dat grootouders en ouders veel waarde hechten aan de gezinsspraak en dat grootouders de opvoeding beïnvloeden.

Onderzoeksopzet en publicatie
Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Ruigrok | NetPanel. Alle uitkomsten zijn gebaseerd op uitspraken van vaders en moeders (waarvan in ieder geval nog een (schoon)ouder in leven is en met thuiswonende kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar en grootouders (senioren 50-plus) met kleinkinderen (tussen 0 en 12 jaar). De vragenlijst bestond uit vragen over algemene beslissingen/aankopen, specifieke beslissingen/aankopen (keuze voor supermarkt, vakanties, hypotheek, audiovisuele apparatuur, persoonlijke verzorgingsproducten, auto’s en mobiele telefoonabonnementen) en opvoeding van kleinkinderen. In totaal hebben 662 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. .

Over het Familie Kenniscentrum
Het Familie Kenniscentrum (FKC) is een initiatief van Bindinc. Het FKC onderzoekt de doelgroep gezinnen met thuiswonende kinderen vanaf 12 jaar én 50-plussers. Wat beweegt hen, hoe consumeren ze en op welke wijze willen ze benaderd worden. Meer over dit onderzoek op

Over de auteur

Elsbeth Eilander
Adjunct-hoofdredacteur Adfo Groep-redactie Lees meer over Elsbeth Eilander

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Familiekenniscentrum Bindinc Grootouders