Insights & Trends

Hier zijn 4 toekomstscenario’s voor de (her)inrichting van binnensteden

Redactie | 2 maart 2016, 10:10

‘Het moet anders vanwege online shopping’.

Veel faillissementen van grote winkelketens als V&D, Perry Sport en Aktiesport,  passantenstromen die afnemen en een toename van lege winkels en kantoren – het is duidelijk: het gaat niet goed met de Nederlandse binnenstad qua retail.

Expertgroep vier toekomstscenario’s voor de mogelijke (her)inrichting van Nederlandse binnensteden. 

Uit recent onderzoek dat Shopping Tomorrow deed, blijkt dat het aandeel online winkelen ten opzichte van offline winkelen - gemeten in omzet - naar verwachting groeit van 19 procent in 2015, naar 38 procent in 2020.

Mensen winkelen graag online omdat het makkelijk is, en er een ruim productaanbod te vinden is, zo komt in het onderzoek naar voren. Consumenten die liever in de winkelstraat shoppen, geven aan dat ze dat leuk vinden vanwege de buyer experience en de persoonlijke benadering.

Voldoende onderscheidend vermogen?

Maar de vraag is of de binnensteden in de toekomst ten opzichte van het online winkelen nog wel voldoende onderscheidend vermogen hebben om klanten te trekken, meent Shopping Tomorrow.

Als de online ervaring aantrekkelijker wordt, bijvoorbeeld door inzet van virtual reality, kan de aantrekkelijkheid van de winkelstraat nog verder afnemen.

&;Stad geen retailfunctie meer&;

Enny van de Velden, managing director van CCV en samen met Shikko Nijland (managing partner van Innopay) voorzitter van de expertgroep ‘Future Retail City Centre’ noemt het concept ‘Fun at Home’, een van de vier mogelijke toekomstscenario’s als voorbeeld, ‘waarbij er dankzij virtual reality en augmented reality vanuit huis zoveel mogelijk is dat we serieus rekening moeten houden met een toekomst waarbij de binnenstad geen retailfunctie meer vervult.’

De vier scenario’s:

- Home as a Shop

Volledig vanuit huis shoppen (inclusief virtuele passpiegels en 3D-printers) waarbij het winkelen geïntegreerd is in het huiselijk domein (Home as A Shop).

In het rapport is te lezen: ‘De binnenstad heeft binnen het scenario Home as a Shop een fundamenteel andere functie gekregen. De primaire functie van (recreatief) winkelen is ingeruild voor “vermaak”, met een groot aandeel horeca, leisure en culturele functies. Het totale oppervlak van commerciële functies in de binnenstad is gekrompen.’

- Fast & Easy

Dit scenario is gericht op gemak en snelheid waarbij een bezoek aan de binnenstad draait om efficiënt winkelen.

Shopping Tomorrow: ‘In dit scenario is tijd kostbaar en wil de consument steeds meer doen in minder tijd. De keuze voor een fysiek bezoek aan de winkel is rationeel, het bespaart tijd. Alle processen rondom een bezoek aan de binnenstad en de aankoop van artikelen verlopen efficiënt en zijn er op gericht om consumenten meer te laten kopen.

‘De mobiele telefoon en andere smart devices spelen hierin een centrale rol. Het is het middel waarmee de consument geholpen, geïnformeerd en gestuurd wordt om efficiënt, gericht en rationeel aankopen te doen.’

Fun at home

- Fun at Home

Dit scenario gaat uit van meer beleving bij het shoppen vanuit huis met behulp van virtual en augmented reality. Maar ook globalisering, de invloed van peers en bloggers zijn hierbij van belang.

- Experience City

Hier is de binnenstad het hart van alle activiteiten die verder gaan dan winkelen alleen.

Uit het rapport: ‘Internet is als aankoopplaats volledig geïntegreerd in de omnichannel experience als onderdeel van een customer journey die veel fysieke touchpoints buitenshuis kent. Daar waar er persoonlijk contact is en consumenten producten kunnen aanraken, voelen, uitproberen, advies krijgen en ervaren.

‘Consumenten willen zich minimaal een dagdeel kunnen vermaken in de stad. Naast winkelen komen ze ook naar de stad voor cultuur, ontmoeten en vermaak. Er zullen dan ook steeds meer mengvormen ontstaan. Winkels worden daarnaast groter en integreren horeca en service balies en hebben veel specialistisch personeel dat uitblinkt in gastvrijheid en productkennis.’

Niet veel Experience Cities

Van de Velden geeft aan dat er in Nederland maar plek is voor enkele Experience Cities.

Volgens haar moet een groot aantal gemeenten op zoek moet naar een andere bestemming voor de binnenstad en rekening moet houden met een scenario waarbij de retail een andere rol krijgt. Een goed voorbeeld noemt zij het ‘Fast & Easy’-scenario. ‘Hierbij gaan we ervan uit dat consumenten zich online oriënteren op producten. Omdat sommige producten adviesgevoelig zijn, willen consumenten  ze toch eerst even zien, aanraken of passen voordat ze ze kopen.’

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Retail

Meer in channel Insights & Trends

Volg ons


Van onze partners

Whitepapers

Populaire blogs

Adfo Events