Datacrisis financiële sector

Rogier Mulder, auteur | 20 juni 2012, 11:58

Er bestaat een reëel risico dat gevoelige en vertrouwelijke informatie via financiële instellingen in de openbaarheid komt. Reputatieschade ligt daardoor op de loer. Dat valt op te maken uit de resultaten van een onderzoek van PwC en Iron Mountain.

Maar liefst 41 procent van de ondervraagde financiële instellingen (geen verzekeringsmaatschappijen) heeft geen controleprogramma voor de effectiviteit van hun informatierisico-beheerstrategie. Bovendien meet 42 procent op geen enkele wijze de prestaties van de personen die verantwoordelijk zijn voor het informatierisico-beheer, de gegevensbescherming of het gegevensherstel. Het onderzoek laat verder zien dat 22 procent van de onderzochte financiële bedrijven in Europa 'niet weet' of er de afgelopen drie jaar sprake is geweest van een datalek. Het onderzoek heeft geleid tot het opstellen van Europa's eerste 'Information Risk Maturity Index' , een maatstaf voor organisaties om hun omgang met informatierisico's mee te vergelijken. Financiële dienstverleners die een datalek hebben gehad, ervaren reputatieschade en beroepsaansprakelijkheidskwesties als de belangrijkste gevolgen. Volgens de onderzoekers is een controleerbare informatiebeheerstrategie daarom van groot belang.

Over de auteur

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Data