Insights & Trends

Contentdoelstelling het vaakst behaald met informatieve content

Elsbeth Eilander, redactie | 29 september 2015, 16:01

SWOCC-onderzoek geeft onderbouwing van contentmarketingstrategie.

Wat voor content helpt je om je contentdoelstellingen te behalen? Liebrecht onderzocht voor SWOCC – op basis van literatuuronderzoek, een survey en een experiment – welke content in welke hoedanigheid ingezet kan worden om concrete contentmarketingdoelstellingen te behalen.

Uit het onderzoek blijkt de inzet van informatieve content het effectiefst. Zowel uit de literatuurstudie als uit het uitgevoerde experiment blijkt dat met informatieve content veel van de contentmarketingdoelstellingen worden gerealiseerd. Zo leidt informatieve content tot een beter merkimago, hogere betrokkenheid en meer merkvertrouwen. De content wordt als geloofwaardig en relevant beschouwd en het merk werd door deze content deskundiger gevonden. Respondenten van de survey zeggen bovendien dat ze ook het vaakst naar deze content zoeken op het internet.

In tegenstelling tot wat veel mensen verwachten leidt vermakelijke content, zoals een grappig filmpje of een leuke inhaker, niet tot meer merkvertrouwen, een betere reputatie, een hogere merkbetrokkenheid en andere contentmarketingdoelstellingen die in het experiment zijn bevraagd. Uit de literatuur blijkt echter wel dat vermakelijke content voor een positieve attitude ten opzichte van de content zorgt. Afhankelijk van de beoogde doelstellingen kan een contentmarketeer er dus toch wel voor kiezen om deze content aan te bieden.

Waarde van video niet zaligmakend
Contentmarketeers lijken steeds vaker voor videocontent te kiezen in plaats van voor tekst. Behalve dat videocontent wellicht vaak gedeeld wordt en het bijvoorbeeld goed is om aandacht te trekken, laat het onderzoek echter zien dat juist tekst meer dan video bijdraagt aan het bereiken van contentmarketingdoelen. Dat wil niet zeggen dat video nooit nuttig kan zijn, maar een herwaardering van tekst is op zijn plaats.

Wees niet bang voor merkprominentie
Een aannemelijke gedachte is dat ontvangers een boodschap waarin het merk duidelijk aanwezig is, niet accepteren en waarderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze gedachte voor print klopt maar voor digitale content gaat dit niet op. Het maakt voor de effecten van een digitale contentuiting binnen de eigen merkomgeving niet uit of het merk aanwezig is.

De infographic:

Het hele onderzoek staat in de 70e SWOCC publicatie ‘Doelstellingen behalen met contentmarketing’, exclusief beschikbaar voor begunstigers van de stichting.

Over de auteur

Elsbeth Eilander
Adjunct-hoofdredacteur Adfo Groep-redactie Lees meer over Elsbeth Eilander

Reacties op dit artikel (0)

Comment author avatar

Gerelateerde items Contentmarketing contentmarketingdoelstelling Content

Meer in channel Insights & Trends

Volg ons


Van onze partners

Whitepapers

Populaire blogs

Adfo Events