Product & Design

Als merkstrategie NPO werkt, dan is 153000 euro een goede investering

Roel Stavorinus, blogger | 13 maart 2013, 13:37

De Nederlandse Publieke Omroep heeft gisteren bekendgemaakt dat de publieke tv-zenders worden omgedoopt in NPO 1, 2 en 3. De nieuwe naam is een reactie op het veranderende medialandschap. Het complex aan merken en namen is te ingewikkeld geworden en diensten die bij elkaar horen, worden niet automatisch door gebruikers aan elkaar gekoppeld. Met de nieuwe naam denkt de NPO tegenwicht te kunnen bieden aan grote mediamerken als Google, Apple en YouTube.

Direct na de bekendmaking barste de kritiek los. Waar is de NPO in vredesnaam mee bezig en waarom moet dat zoveel geld kosten? En dat nog wel in deze tijden van bezuinigingen. Het laat ook Molblog niet onberoerd. De rondvraag stelt de vraag wat marketeers van de hele operatie vinden. En Mike Dijkstra Taurel laat een tegengeluid horen door te stellen dat de NPO juist visie toont.

Vanuit het perspectief van design- en merkmanagement is het interessant om te zien dat de strategische beslissing voor de nieuwe naam direct gekoppeld wordt aan de consequenties van deze keuze in termen van kosten. ‘De ontwikkeling van de merken en de logo&;s heeft tot nu toe 93.000 euro gekost. Daar komt nog zo&;n 60.000 euro bij voor de presentatie en verdere ontwikkeling.’ Aldus Erik Kroeze van NPO in Volkskrant.

Het is opvallend dat de discussie rondom visuele identiteitsprojecten steeds gaat over de kosten en nooit over het rendement. Bij organisaties die van ons allemaal zijn is de kritiek niet van de lucht als geld wordt uitgegeven aan zaken die niet perse ten goede komen aan de primaire taak van die organisaties. Gemeenten moeten geld uitgeven aan parkeerplaatsen en kinderspeeltuintjes, Rijkswaterstaat liefst aan infrastructuur en de publieke omroep aan het maken en uitzenden van programma’s.

Blijkbaar staat het de directie van de Nederlandse Publieke Omroep niet vrij om strategische keuzes te maken in antwoord op een veranderende wereld. En die veranderingen zijn in dit geval nogal fors.

De huidige huisstijl dateert van 2003. Dat is tien jaar geleden. Facebook, Twitter en YouTube bestonden nog niet. Evenals de IPhone en de IPad. Digitale televisie heeft pas de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De rol van Internet is groter en groter geworden en heeft onze mediaconsumptie en ons gedrag fundamenteel veranderd. Tien jaar geleden was de economische crisis nog niet in zicht en had de regering nog geen grote bezuinigingen doorgevoerd als reactie op de crisis waar we nu al jaren in zitten.

Vanuit bedrijfskundig perspectief gezien is het volstrekt logisch, zelfs noodzakelijk, dat de NPO reageert. De organisatie maakt een weloverwogen en expliciete merkstrategisch keuze. Men verwacht daarmee helderheid te scheppen voor de gebruikers en men denkt de concurrentie beter aan te kunnen. Als dat goed uitpakt dan zullen de NPO en alle gerelateerde merken daarvan profiteren.

En is de keuze niet ook logisch? ‘NPO’ werkt op een internationale markt een stuk beter dan ‘Nederland 1, 2 of 3’. En als je de NPO ziet als aanbieder van content dan zijn de afzonderlijke merken van zenders een stuk minder relevant. Hoe dan ook past de keuze prima bij wat elders in de markt gebeurt. NPO schaart zich in het rijtje van SBS, RTL, HBO en CNN. Onderscheidend is het niet, maar ook dat is een keuze.

Merkengebouw
We kunnen nauwelijks zien of lezen wat de letterlijke consequenties zijn voor de vormgeving van het ‘merkengebouw’. Wel valt te lezen dat belangrijke onderdelen van de huidige identiteit behouden blijven. Dat wordt onderstreept door de keuze voor het Engelse bureau Kemistry, dat ook verantwoordelijk was voor het ontwikkelen van de logo’s van Nederland 1, 2 en 3 in 2003.

Al met al ziet het er naar uit dat de NPO weet waar zij mee bezig is en dat zij zich goed laat adviseren door specialisten op het gebied van vormgeving en visuele identiteit.

Het goede nieuws is dat alle kritiek op de NPO aantoont dat velen zich zeer betrokken voelen bij de publieke omroep.

Het slechte nieuws is dat de leiding van de NPO niet goed in staat is gebleken om aannemelijk te maken waarom voor deze strategische koers gekozen is. Veel van de weerstand had voorkomen kunnen worden door een overtuigender onderbouwing. De stelling bijvoorbeeld dat met de keuze voor de naam NPO de strijd met Google, Apple en YouTube kan worden aangegaan, roept eerder vragen op dan dat dat duidelijkheid schept. Is dat een merkkwestie of heeft dat te maken met Search Engine Optimalisatie?

Voor de wereld van design- en merkstrategie is het jammer dat een gebrekkige uitleg bijna automatisch leidt tot een vrij platte discussie over kosten, in plaats van over het te verwachten rendement.

Als NPO in staat blijkt, door de keuzes die zij maakt, een belangrijke positie te veroveren in een internationaal veld van contentaanbieders, dan is 153.000 euro een goede investering gebleken. Laten we dat eens afwachten.

Over de auteur

Roel Stavorinus
Adviseur op het gebied van organisatie identiteit en designmanagement Lees meer over Roel Stavorinus

Reacties op dit artikel (4)

Comment author avatar
Avatar

Ilan Roos

(13 maart 2013, 15:35)
al deze 'merkcommotie'lijkt nogal onzinnig. de zenders zijn voor ons burgers niet meer dan hokjes waar we naar toe gaan als we een programma gaan bekijken. als we burgers gaan vragen wat ze met ned 1 associeren vrees ik dat er niet veel meer terug komt dan 8-uur journaal en studio sport. voor de tv kijker zijn dit vakjes waar je in kan kijken en dat zal zo blijven. en nu hebben we dus nieuwe vakjes
Avatar

Roel Stavorinus

(16 maart 2013, 12:27)
http://www.metroel.nl
@Ilan Als je uitgaat van de zenders dan heb je misschien gelijk. Als je uitgaat van de content die de NPO produceert, dan zijn de zenders minder relevant. Die vormen dan slechts één van de vele kanalen. Vanuit dat perspectief is het logisch dat de NPO alle activiteiten onder één noemer schaart.
Avatar

Hans de Koning

(4 april 2013, 12:48)
Met NPO als nieuwe naam voor de zenders klopt het qua merkarchitectuur misschien wel, maar NPO is voorlopig niets meer dan een inhoudsloos label. Een merk is het in de verste verte niet want daar mist het de merklading voor (en dus associaties zoals Ilan terecht stelt). Verder wens ik de NPO alle succes!

Gerelateerde items Designstrategie Huisstijl Npo